Artikels

Mobiliteit is het gemak waar iemand zich mee verplaatst. Naarmate mensen ouder worden, neemt hun mobiliteit af. Van de 65plussers kampt 26% met mobiliteitsbeperkingen, zoals moeite met lopen, opstaan of bukken. Bij de 75 plussers is dit al 4 op 10. Dit betekent dat zij voor veel dagelijkse bezigheden afhankelijk zijn van hulpmiddelen, vervoers-of...

"Gelukkig zijn, daarvoor wil ik alles geven. Weg wat teveel is, geen stress aan m'n lijf..." zong Raymond Van Het Groenewoud al in 1975. We wensen we het iedereen toe, maar eigenlijk moeten we er zelf voor werken. Het Vlaams Agentschap voor Gezond Leven deelt kennis over geluk onder in de 3 delen van de geluksdriehoek, jezelf kunnen zijn, goed...

Gezonde voeding is de tweede pijler om fysiek gezond te blijven. Het is niet altijd even eenvoudig om een gezonde maaltijd op tafel te krijgen, er moeten boodschappen gehaald worden en een warme maaltijd bereiden vraagt ook wel een fysieke inspanning.

We delen gezondheid standaard op in 2 grote deelaspecten, mentale en fysieke gezondheid, maar zoals de Romeinse dichter Juvenalis bijna 2000 jaar geleden reeds schreef 'mens sana in corpore sano.' Een gezonde geest in een gezond lichaam, ze zijn dus onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Ongeveer 1 op 3 65-plussers komt minstens 1 keer per jaar ten val, dit vaak met fysieke gevolgen. Hiervan komt zelfs 1 op 3 in het ziekenhuis terecht, dit kan beter, toch?